26 Mar, 2018

Ресторани со Мишелин ѕвезди по земји

Ресторани со Мишелин ѕвезди по земји

Држава

Една ѕвезда

Две ѕвези

Три ѕвезди

Вкупно

 

Франција

492

82

26

600

 

Сингапур

22

6

1

29

 

Јапонија

296

98

25

419

 

Германија

241

39

10

290

 

Италија

288

37

8

333

 

Шпанија

146

20

8

174

 

Португалија

11

3

0

14

 

САД

115

20

13

148

 

Ирска

9

1

0

10

 

Велика Британија

139

20

4

163

 

Хонг Конг

51

18

8

77

 

Белгија

106

20

3

129

 

Луксембург

11

0

0

11

 

Холандија

85

20

2

107

 

Шварцарија

95

18

3

116

 

Шведска

20

4

0

24

 

Австрија

6

3

0

9

 

Данска

19

2

1

22

 

Финска

4

0

0

4

 

Норвешка

4

0

1

5

 

Грција

3

2

0

5

 

Унгарија

5

0

0

5

 

Чешка

3

0

0

3

 

Бразил

17

1

0

18

 

Полска

2

0

0

2